Ini kisah saya ketika bayar Zakat Fitrah Kepada Amil Bertauliah.Hari ini sangat...